OVER DE STICHTING

A. Stichting Don Diego Poeder (de Stichting) is op 21 juni 2012 opgericht middels een notariële akte. De Stichting heeft ten doel het aanbieden en/of verspreiden van cultuur en/of het behouden van cultuur, meer in het bijzonder het vervaardigen van films welke voor het publiek toegankelijk zijn, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Hoewel de films zich niet expliciet richten op maatschappelijke doelgroepen wordt wel met de films beoogd om bij delen van het publiek bij te dragen aan verhoging van de eigenwaarde en aan de maatschappelijke en sociale participatie.

B. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het werven van gelden, het aangaan van leningen en het organiseren van activiteiten.

C. Tot het doel van de Stichting behoort niet het doen van uitkeringen aan oprichters, aan hen die deel uitmaken van het bestuur of aan derden, tenzij deze uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.

D. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Indien en zodra het naar Nederlands recht echter mogelijk is om met behoud van de ANBI-status commerciële activiteiten te ontplooien is dit de Stichting toegestaan, mits de daarmee gerealiseerde inkomsten ten goede komen aan het onder (a) genoemde algemeen nuttige doel en ook overigens aan de daaraan gestelde voorwaarden wordt voldaan.

LEDEN & DOCUMENTEN

Voorzitter: R.J. de Laat
Secretaris/penningmeester: G.J.M. Vreugdenhil
Creative director: D.D.R.A. Poeder

De Stichting richt zich vooral op het (doen) vervaardigen van korte en lange speelfilms. De films richten zich op een breed publiek van twaalf jaar en ouder en gaan veelal over de bouwstenen van de menselijke (inter-)actie zoals de zoektocht naar geluk en liefde, haat, jaloezie, hebzucht, sociale en geestelijke kwetsbaarheid en menselijke imperfectie.

De Stichting heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Onderstaand treft u verschillende documenten aan ter inzage. Mocht u naar aanleiding van de informatie op de website, onze visie en aanpak willen doneren kunt u via dondiegopoeder@hotmail.com contact opnemen. Natuurlijk staan wij u ook graag te woord m.b.t. eventuele vragen.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.